INNOVO is de koepelorganisatie van 46 scholen voor primair onderwijs in Zuid- en MiddenLimburg. Bijna 9500 leerlingen bezoeken onze scholen. INNOVO heeft 700 leerkrachten in dienst en ruim 200 medewerkers met ondersteunende taken. INNOVO bouwt voort op een onderwijstraditie van 100 jaar goed basisonderwijs in Heerlen en wijde omgeving. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur: dhr. Bert Nelissen en mevr. Nicole van Wolven. Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, die een controlerende taak heeft ten aanzien van de vastgestelde doelen. Het College van Bestuur houdt kantoor aan de Ruys de Beerenbroucklaan 29A te Heerlen. Hier is ook het servicebureau gevestigd dat ondersteuning biedt aan de scholen en het college. Op het servicebureau zijn deskundigen werkzaam in de disciplines financiën, huisvesting, ICT, administratie, personele, juridische en onderwijskundige zaken.

Postadres Postbus 2602
6401 DC Heerlen
Bezoekadres: Ruys de Beerenbroucklaan 29a
6417 CC Heerlen
045 5447144
mail@innovo.nl
www.innovo.nl


Nieuwe ouders

Onze school is een school die bij ouders aanspreekt vanwege haar kleinschaligheid, rust en structuur. Naast de rustige, respectvolle en mooie omgeving bieden de leerkrachten onderwijs op maat en hebben zij veel aandacht voor het welzijn van de kinderen.