Op onze school wordt gewerkt met een leerlingenraad. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school en mag meepraten over allerlei dingen die op school gebeuren. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad.

Leerlingenbetrokkenheid is erg belangrijk. Als leerlingen zich betrokken weten bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor. Door middel van het instellen van een leerlingenraad kunnen de kinderen meer betrokken worden bij en inbreng geven in een aantal dingen die op school spelen.

Ook leren ze dat de vertegenwoordigers in de leerlingenraad daar niet zijn om hun eigen belangen te behartigen, maar dat het gaat om de belangen van alle leerlingen, het algemeen belang.

De leerlingen van de leerlingenraad ontwikkelen communicatieve vaardigheden. Alle leerlingen ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat er snel actie wordt ondernomen. Zij voelen meer het schoolgevoel en de mogelijkheid daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen op zaken die hen dagelijks aangaan.
Vast agendapunt is groepssfeer/pesten. Mogelijk andere bespreekpunten kunnen gebruik en materialen schoolplein, adviseren bij festiviteiten, meedenken over aanschaf nieuwe methodes, enz.