oudervereniging

Op onze school is een ouderraad actief. Men is lid van de ouderraad zolang het kind de basisschool bezoekt. Wanneer het kind de school verlaat, eindigt automatisch het lidmaatschap. De ouderraad heeft als doelstelling om naast het reguliere schoolprogramma allerlei leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen van onze school. U kunt hierbij denken aan een Halloweentocht, sinterklaasviering, kerstviering, carnavalsviering, paasactiviteit of vossenjacht.
Bij alle activiteiten gaat de school ervan uit, dat de ouders in de geest van de school handelen. Dat wil zeggen, dat wij verwachten dat zij op eenzelfde manier denken over omgaan met kinderen en dat zij dezelfde visie hebben over de pedagogische aanpak. Alle activiteiten die de ouders ontplooien vallen dan ook onder verantwoordelijkheid van directie en leerkrachten. De ouderraad vergadert ongeveer een keer in de zes weken. De besluiten worden vermeld in de notulen van elke vergadering.
De ouderraad wordt op dit moment gevormd door een groep van 8 enthousiaste ouders.
- Voorzitter: Manon Crutzen
- Penningmeester: Desiree Solberg
- Secretaris: Burdy van Loo
Overige leden: Judith Smeets, Raquel Velter, Ryanne Mullenders en Sandra van Laar 

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar ovklavertjevier@innovo.nl